La Berelluga
turisme pedagògic

Descobreix el turisme pedagògic

El quadern d'activitats infantil i juvenil per viatjar i aprendre en família.

turisme pedagògic
  • Potencia els actius turístics de la zona geogràfica.
  • Promou l’entreteniment infantil lúdic-pedagògic.
  • Inverteix amb la seguretat del turisme familiar.
  • Dinamitza el turisme amb el patrimoni cultural.
  • Contribueix a la promoció econòmica del teixit empresarial.
  • Turisme + pedagogia = valor afegit.