GUIA TURÍSTICA INFANTIL

Davant la detecció al territori de la necessitat d’un producte turístic de masses destinat especialment a un públic familiar es crea una GUIA TURÍSTICA INFANTIL – QUADERN D’ACTIVITATS, essent una proposta:

UNA GUIA TURÍSTICA...

I que en definitiva,

FORMAT DIN-A4

Quadern de 24 pàgines. Opcions:

  • PREMIUM – AMB ENGANXINES (té dues pàgines extra amb enganxines)
  • BÀSIC – SENSE ENGANXINES

FORMAT DIN-A5

Opcions - Només en opció BÀSIC (sense enganxines):

  • Quadern de 24 pàgines
  • Quadern de 12 pàgines
Altres característiques són: